Istoric

interior-valea-lungaa

Istoricul Parohiei

“Sfântul Ioan Botezătorul”

     Biserica cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul este construită în cartierul Militari, într-o zonă cu mare densitate de blocuri, în partea stângă a B-ului Iuliu Maniu, vis-à-vis de piaţa Gorjului. În timpul celui de al doilea război mondial, când aici era Comuna Militari, credincioşii Dumitru şi Teodora Dumitrescu din Chiajna, au donat un teren pe care s-a ridicat o capelă.La construirea acesteia s-a folosit o baracă nemţească care a fost sfinţită la data de 28 noiembrie 1943, preot fiind Şeitan Gheorghe. În anul 1957, când preoţi erau Seitan Gheorghe şi Mihalcea Ion, s-a început construirea bisericii actuale pe vremea Patriarhului Iustinian, după planurile arhitectului Paraschivescu Ion.

     În perioada 1958 – 1971, lucrările au fost oprite de autorităţile de stat comuniste, construcţia ajungând la cornişă. Acest proiect a fost dus la bun sfârşit în anul 1974 cu sprijinul enoriaşilor parohiei Militari 3, o donaţie venită din partea Parohiei Militari 1 şi cu sprijinul Arhiepiscopiei Bucureştilor. Iosif Keber şi Ion Jianu, au executat pictura la interior în tehnica frescă, în stil neobizantin, iar pardoseala bisericii a fost executată în mozaic veneţian.

valealunga28

 

     Credincioşii Petre şi Ecaterina Alexandrescu, au donat o frumoasă catapetească sculptată în lemn.Astfel biserica a fost târnosită la data de 29 octombrie 1978 de P.S. Antonie Plămădeală, episcop Vicor Patriarhal. După anul 1990 s-au efectuat mai multe lucrări de întreţinere şi restaurare.Astfel în anul 2003 prin strădania enoriaşilor şi a preoţilor s-au comandat 11 vitralii ; în anul 2005 s-a amenajat şi pictat capela mortuară, cancelaria parohială, toate acestea fiind sfinţite de P.S. Sebastian Ilfoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. De asemenea în anul 2007 s-a construit un lumânar, iar în anul 2010 s-au executat lucrări de instalarea unei centrale termice pentru încălzirea bisericii şi a clădirilor anexe.

     În perioada 2010 – 2011 s-a restaurat după 33 ani pictura interioară a bisericii, în jur de 1500 m2 , de Paul Rădulescu, restaurată din fondurile parohiei.

 

parohia-valea-lunga

 

     Este o construcţie impunătoare, pe plan triconc, cu dimensiunile de 33 x 11- 16 m, cu o turlă-Pantocrator poligonală pe bază pătrată, ridicată deasupra naosului şi un turn clopotniţă octogonal, peste pronaos. Turnul-clopotniţă de peste pronaos are baza pătrată, încadrată de două semicupole. Sub cornişa acestora este prevăzută o friză de arce intersectate.Acoperişurile turlelor sunt sub formă de clopot, cu streşini puternic evazate, într-o bună tradiţie a arhitecturii româneşti din secolele XVII-XVIII. Învelitoarea arcuită a navei bisericii urmăreşte curbura bolţii în leagăn ce acoperă naosul. Fiecare dintre cele trei abside poligonale la exterior şi semicirculare în interior este acoperită cu semicalote, situate la un nivel inferior, în centrul timpanelor corespunzătoare bolţilor interioare.

     Întregul acoperiş al bisericii este foarte frământat, dar bine articulat.Accesul se face printr-un pridvor (închis ulterior cu ferestre metalice), cu trei arcade în plin cintru, ce sprijină pe coloane duble. Pridvorul este acoperit cu trei calote sferice care sunt aparente peste învelitoarea acestuia. Parapetele ferestrelor pridvorului sunt ornamentate în mozaic. Aici se află mormintele ctitorilor primei capele.Faţadele sunt zugrăvite alb. Peste un soclu puternic accentuat, se desfăşoară un registru de panouri dreptunghiulare de 1,5 m înălţime.

 

biserica20